Intervju med Linda Kristin Bjugn

Linda Kristin Bjugn er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i idrett og videreutdanning i lesing og skriving. Linda har 30 års erfaring fra grunnskolen, der hun det meste av tiden har vært kontaktlærer i småskolen. Hun har i mange år også hatt ansvaret for lesekurs for ulike elevgrupper, og er lærerspesialist i norsk med vekt på småskolen. Linda er kurset i KAGAN Cooperative Learning og dette speiler undervisningen i alle fag. Hun er nå kontaktlærer for 4.trinn. Følg henne gjerne på: Laererlinda @ Instagram.
1. Hva var det som gjorde at du ville teste Brain breaks-boksen?

Er opptatt av at elevene skal få pauser, bruke kroppen. Deilig med en liten boks full av Ideer.

2. Hvordan bruker dere boksen i hverdagen? (Trekning av kort daglig/fast dag..)

Bruker den både i planleggingsfasen – fint å ha en liten bank der jeg kan plukke morsomme leker fra. Elevene har også noen økter da de kan få velge aktiviteter. Da har jeg plukket ut noen kort som jeg vet elevene kan og som ikke krever utstyr som kanskje ikke er tilgjengelig. Elevene får trekke fritt fra disse. Den som får trekke er helt tilfeldig – bruker ispinneer med navn til trekkepinner.

3. Hva liker du best med Brain breaks-boksen?

At den er tilgjengelig i klasserommet og inneholder leker som er lett å gjennomføre enten du er lærer, vikar eller elev. Det viktigste er at elevene liker lekene. At det er leker som skaper bevegelse og latter.

 4. Hvordan ser du at Brain breaks kan bidra positivt i hverdagen til elevene/lærere?

Det er viktig for elevene og oss voksne å få pauser der det ikke kreves at vi må bruke hode. Pauser som gjør at vi må bruke kroppen og reise oss. Aktivitetene styrker klassemiljøet ved at elevene får bedre relasjoner.

 

 5. Bruker du aktivitetspauser mer nå enn før du tok i bruk Brain breaks-boksen?

Ja, fordi boksen er lett tilgjengelig og utvalget av aktiviteter stort.

 

6. Hva synes elevene om Brain breaks-boksen?

Elevene liker boksen og vet at når jeg tar den frem – så får de «pause» og kan ha det gøy – gjøre noe annet en liten stund.

 

 7. Hvordan foregår trekning av kort?

Når vi trekker er det helt tilfeldig. Jeg har en boks med ispinner og på ispinnene står navnene til elevene. Jeg trekker derfra.

Vi bruker trekking når elevene har gjort en ekstra god innsats, eller ved ukeslutt, på slutten av dagen, etter tunge økter som krever mye hodearbeid.

 8. Har elevene noen favorittkort?

Når jeg spurte elevene om dette klarte de ikke komme med et. Det var nesten like mange favoritter som jeg har elever. Det er jo et bra tegn. Det første kortet vi trakk var Varm potet – dette er en lek som elevene elsker og ofte vil gjenta. Da bytter vi ut poteten med mange forskjellige ting..

 

 

Sjekk ut nettbutikk og kjøp Brain breaks: Nettbutikk

Legg igjen en kommentar