Brain breaks

Fokus på aktivitetspauser kan øke læringsutbyttet og gi et bedre klassemiljø!

Brain breaks er forholdsvis kortvarige aktiviteter i klasserommet som har som mål å bidra til mer aktivitet, lek, og samhold i klasserommet. Formålet med dette er å forbedre læringssituasjonen. Med aktivitetspauser får elevene et avbrekk fra timen. Disse aktivitetene kan i følge forskning og hjelpe barn til å få mer energi og overskudd, eller ro i klasserommet. Aktivitetene oppleves som miljøskapende og morsomme.

Essensen med pausene er at hjernen får en pause, slik at konsentrasjonen opprettholdes gjennom dagen. Studier fra USA viser nemlig at slike pauser kan ha spesielt god effekt på elever som er ukonsentrerte. Forskning viser at pausene bidrar til økt læring for elevene. "Brain breaks" kan bidra til å gjøre det enklere å komme i gang med en ny læringsaktivitet, eller bare som et avbrekk mellom egenarbeid. "Brain breaks" er motiverende for elevene, da avbrekkene er morsomme. Dette kan føre til økt konsentrasjon og innsats. Aktivitetspausene er positive for klassemiljø fordi mange aktiviteter krever samhandling mellom flere. Elev-elev-relasjonene blir bedre fordi de må forholde seg til hverandre i en positiv setting.

En del aktivitetspauser krever at klassen deltar sammen på leken. De lærer seg å vente på tur, rekke opp hånda og respektere medelever. Aktivitetspauser utfordrer den sosiale kompetansen til elever. "Brain breaks" krever lite utstyr, og kan lett gjennomføres på noen få minutter uten forberedelse.

For å summere opp er det flere fordeler ved systematisk bruk av "Brain breaks".

  • Økt læringsutbytte på grunn av økt konsentrasjon
  • Klassemiljøskapende
  • Bedrer relasjoner mellom elever
  • Stimulerer sosial kompetanse
  • Et morsomt og motiverende avbrekk 

 

 

 

 

Forskning


Marie Helene Bølstad har skrevet en masteroppgave om dette temaet. Det ble brukt kvalitativ metode, et såkalt "case-studium" med feltobservasjon på en barneskole i Danmark, i tillegg til intervju av lærere for å samle inn data. Bølstad hevder at "Brain Breaks" er en positiv og viktig del av hverdagen til lærere og elevene på skolen. De var gjennomgående positive til aktivitetspauser i klasserommet, og mener at dette viser at det kunne være aktuelt å forsøke å bruke "Brain Breaks" som et tiltak i norske klasserom også.

Det ble også presentert en liten muntlig spørreundersøkelse av andre- og femteklasse, der de uttrykket at de likte Brain Breaks svært godt. Når barn får muligheten til å synge, danse eller bevege seg føler de seg glade, energifulle og nullstilt. 

For at Brain Breaks skal fungere til sin hensikt er det viktig med en kompetent lærer som kjenner elevene sine godt. Det er også viktig med en felles forståelse blant lærerne og godt systemarbeid på skolen. Både observasjoner og intervjuer viser at Brain Breaks er en positiv og viktig del av dagen til lærere og elever på skolen i Danmark. 

 

Les mer om forskningen til Bølstad.

 

Hva synes elever om "Brain breaks"?

- Skolen blir ikke så kjedelig.

- Artig og gøy.

- Vi våkner mer når vi har aktivitetspauser.

- Det er morsomt å ha en gang i blant.

- Gøy, artig fordi vi blir rastløse av og til, og det er bra for kroppen. Jeg liker det.

- Det er ganske morsomt, for da kan man ta pause fra alt annet og bare være glad og ikke tenke så mye på det vi praktisk driver med.

- Det er bra å ha aktivitet slik at det ikke blir så tungt å begynne med fag etterpå.

- Jeg synes det er veldig artig og jeg kan godt ha det flere ganger.

- Av og til, men ikke for mye.

- Jeg synes det er bra med pause i undervisningen, fordi vi får en pause fra læringen og får ha det litt gøy. Det er supert.

- Jeg synes det er gøy, morsomt, man blir mer aktiv og får lyst til å gjøre det flere ganger.

- Det er bra for helsen, vi blir sterkere, vi får bedre humør og vi får energi.

 

Nettbutikk

 

Referanser

APAL-Brain Breaks, 2015

Bølstad (2018) - «Brain Breaks» i klasserommet: En empirisk undersøkelse av læringsstøttendeaktiviteter

Action for healthy kids: Brain Breaks, Instant Recess and Energizers

Teacher Toolbox: Physical Activity Breaks in the Secondary Classroom

Vidensråd for forebyggelse (2016): Fysisk Aktivitet – Læring, Trivsel og Sundhed i Folkeskolen

Whitt-Glover, M., Porter, A., & Yancey, T. (2013) Do Short Physical Activity Breaks in Classrooms Work? A Research Brief. Princeton, NJ: Active Living Research

Aktivitetpauser - https://mhfa.no/aktivitetspauser

"Virkninger av fysiske aktivitetspauser i klasseromsundervisningen" (Fjeld, 2015).