Spørsmålskort knyttet til Fagfornyelsen 2020

 

Om produktet

Det er en boks bestående av 100 spørsmålskort knyttet til Fagfornyelsen 2020. Med utgangspunkt i den nye læreplanen skal elever reflektere og kommunisere rundt de tverrfaglige temaene. Dette er samfunnsaktuelle temaer og en sentral del av kompetansen i fag. Kortene er ment for å skape refleksjon og diskusjon i henhold til viktige spørsmål innenfor de tverrfaglige temaene: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Poenget er å gjøre det enkelt for læreren å skape gode diskusjoner knyttet til de tverrfaglige temaene. Produktet inkluderer nettvett som tema på grunn av at nett og mobil er så sentrale deler av barn og unges hverdag.

Hvert tema inneholder 25 spørsmålskort. 

Hvem passer det for?

Produktet passer for ungdomsskolen, videregående skole, samt høyere trinn på barneskolen. En del av kortene inkluderer begreper eller spørsmål som kan være utfordrende for elever. Ved lavere klassetrinn kan kortene likevel fint fungere som et utgangspunkt til diskusjon og innlæring av begreper med støtte fra lærer/medelever. Se eksempler på kort og vurdér om det passer for din klasse. 

Hvordan kan man jobbe med kortene?

Kortene kan for eksempel benyttes som felles diskusjon i klassen, gruppediskusjon, eller selvstendig skriftlig arbeid, avhengig av klassetrinn og nivå. En del av kortene kan også benyttes som utgangspunkt for større prosjektarbeid eller annet selvstendig arbeid der elevene for eksempel kan bruke nett for videre informasjon hvis det trengs.  

 

Pris

Pris vil være 499,- inkl. mva.

 

 Eksempler på kort: 

 

 

Mer om de tverrfaglige temaene

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser.

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. 

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres.

Nettvett er ikke et tverrfaglig tema, men et så viktig tema at det inkluderes i produktet. Spørsmålene dreier seg blant annet om oppførsel på nett, sosiale medier, begrepsforståelse og kildekritikk. 

Til nettbutikken

1 kommentar

  • Spennende. Fint at “nettvett” er med, et veldig viktig tema. Tror dessuten elevene liker å snakke om det, da det er så aktuelt for dem.

    Sandra

Legg igjen en kommentar