Avbrekk i undervisning gir mange fordeler

Hender det at du blir ufokusert når du sitter rolig i forbindelse med et foredrag, et møte eller liknende? Det kan nok de fleste kjenne seg igjen i. Og det samme gjelder selvfølgelig skoleelever. Da er det gull verdt å ha avbrekk i undervisning.

Du kan sammenligne hjernen din med en pc eller en motor - de brenner også ut - hvis de kjører kontinuerlig. Eller med musklene dine i kroppen - de skal også ha en pause innimellom. Hjernen restituerer og sorterer alle de inntrykkene den har fått, når man tar pause. Hvis vi bare kjører på i ett sett, blir vi ufokuserte og mindre effektive.

Tired Back To School GIF by Originals - Find & Share on GIPHY

 

Brain breaks som korte avbrekk

Brain breaks er kortvarige aktiviteter i klasserommet som har som mål å bidra til mer aktivitet, lek, og samhold i klasserommet. Formålet med dette er å forbedre læringssituasjonen. Med aktivitetspauser får elevene et avbrekk fra timen. Disse aktivitetene kan hjelpe barn til å få mer energi og overskudd, der målet er å bruke den nye energien effektivt i undervisningen. Aktivitetene oppleves som miljøskapende og morsomme. Ha gjerne pauser som krever samarbeid og ikke nødvendigvis preget av konkurranse. Eksempel på en slik pause: (Fra Brain breaks II)

En rask pause som ikke krever noe utstyr: (Fra Brain breaks II)

 

Planlegging

Planlegg dine avbrekk. Det trenger ikke være så mye eller vanskelig å gjennomføre. Det kan bare være å ta stein-saks-papir noen ganger med sidemannen, for å få tankene over på noe annet. Eller kanskje synge en sang? Det kan være lurt å variere hvilke pauser du bruker. Dette for å holde elevene motiverte for pausen. Kanskje en pause i siste økt?

Forskning viser at en tydelig struktur og klar ramme er med på å øke kvaliteten ved integrering av Brain breaks i undervisning.
En modell for tydelig struktur og klar rammesetning inneholder tre elementer:

1. Planlegg pausen, og konkluder med når den best passer. Gjør det tydelig for elevene når de kan forvente et avbrekk.
2. Forbered elevene på aktiviteten før start.
3. Bruk et tydelig stopp-signal, og ha en tydelig forventning om at energien fra aktivitetene må videreføres til ny konsentrasjon til skolearbeidet.

Avbrekkene vil trolig bedre arbeidsinnsatsen grunnet økt konsentrasjon etter pausen. De vil få mer motivasjon til arbeidet. Det kan ta litt tid for noen elever å komme til ro etter en aktivitetspause fordi de vil være høyt oppe, men dette bedres etter hvert som elevene blir vant med pausene. Da er det viktig at du som lærer har en tydelig forventning om at energien fra aktivitetene må videreføres til ny konsentrasjon til skolearbeidet. 

Den korte tiden man "mister" for å gjøre korte avbrekk i undervisning er en god investering. Det er vanskelig å se negative sider ved bruk av dette.

Forskningen er entydig. Når man sitter stille over lengre tid så vil hjernen bli sliten og ikke fungere like godt. Etter en aktivitetspausene vil læringen gå lettere.

Det er mange fordeler ved systematisk bruk av slike aktivitetspauser:

  • Økt læringsutbytte på grunn av økt konsentrasjon
  • Klassemiljøskapende
  • Bedrer relasjoner mellom elever
  • Stimulerer sosial kompetanse
  • Et morsomt og motiverende avbrekk 

 

Forskning

Marie Helene Bølstad har skrevet en masteroppgave om dette temaet. Det ble brukt kvalitativ metode, et såkalt "case-studium" med feltobservasjon på en barneskole i Danmark, i tillegg til intervju av lærere for å samle inn data. Bølstad hevder at "Brain Breaks" er en positiv og viktig del av hverdagen til lærere og elevene på skolen. De var gjennomgående positive til aktivitetspauser i klasserommet, og mener at dette viser at det kunne være aktuelt å forsøke å bruke "Brain Breaks" som et tiltak i norske klasserom også.

Det ble også presentert en liten muntlig spørreundersøkelse av andre- og femteklasse, der de uttrykket at de likte Brain Breaks svært godt. Når barn får muligheten til å synge, danse eller bevege seg føler de seg glade, energifulle og nullstilt. 

For at Brain Breaks skal fungere til sin hensikt er det viktig med en kompetent lærer som kjenner elevene sine godt. Det er også viktig med en felles forståelse blant lærerne og godt systemarbeid på skolen. Både observasjoner og intervjuer viser at Brain Breaks er en positiv og viktig del av dagen til lærere og elever på skolen i Danmark. Les mer om forskningen til Bølstad.
 
For å gjøre det enkelt for læreren å variere bruke aktivitetspauser daglig har vi utviklet to produkter som gjerne kan stå fremme i klasserommet. Trekk et kort når elevene har behov for en pause. 

Se produktene her: Brain breaks - Brain breaks II

 

Andre eksempler på pauser: (Fra Brain breaks).

 

 

(Fra Brain breaks II)

Se flere tips i nettbutikken.

Hva synes elever om "Brain breaks"?

- Skolen blir ikke så kjedelig.

- Artig og gøy.

- Vi våkner mer når vi har aktivitetspauser.

- Det er morsomt å ha en gang i blant.

- Gøy, artig fordi vi blir rastløse av og til, og det er bra for kroppen. Jeg liker det.

- Det er ganske morsomt, for da kan man ta pause fra alt annet og bare være glad og ikke tenke så mye på det vi praktisk driver med.

- Det er bra å ha aktivitet slik at det ikke blir så tungt å begynne med fag etterpå.

- Jeg synes det er veldig artig og jeg kan godt ha det flere ganger.

- Av og til, men ikke for mye.

- Jeg synes det er bra med pause i undervisningen, fordi vi får en pause fra læringen og får ha det litt gøy. Det er supert.

- Jeg synes det er gøy, morsomt, man blir mer aktiv og får lyst til å gjøre det flere ganger.

- Det er bra for helsen, vi blir sterkere, vi får bedre humør og vi får energi.

Hvis du ikke vil å bruke penger på dette kan du ved et raskt søk på google kan du finne mange bra forslag. Ta vare på leken!

 

REFERANSER

APAL-Brain Breaks, 2015

Bølstad (2018) - «Brain Breaks» i klasserommet: En empirisk undersøkelse av læringsstøttendeaktiviteter

Action for healthy kids: Brain Breaks, Instant Recess and Energizers

Teacher Toolbox: Physical Activity Breaks in the Secondary Classroom

Vidensråd for forebyggelse (2016): Fysisk Aktivitet – Læring, Trivsel og Sundhed i Folkeskolen

Whitt-Glover, M., Porter, A., & Yancey, T. (2013) Do Short Physical Activity Breaks in Classrooms Work? A Research Brief. Princeton, NJ: Active Living Research

Aktivitetpauser - https://mhfa.no/aktivitetspauser

"Virkninger av fysiske aktivitetspauser i klasseromsundervisningen" (Fjeld, 2015).

https://finansavisen.no/nyheter/livsstil/2016/05/saa-viktig-er-pauser-for-hjernen-din

Legg igjen en kommentar